web site ตัวแทนไทยประกันชีวิต โด?ผู้จัดการภาคอาวุโส ธิติวัฒน?วัฒพลไพศาล Tel : 087-555-1554,081-6571818   22/11/56
ตัวแทนไทยประกันชีวิต ให้บริการด้านการประกัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกั?มหาช?ตัวแทนไทยประกันชีวิต ดูแลคุณตลอดไ?สมัตรตัวแทนไทยประกัน คลิกเล?/font>!

ประกาศ : ตัวแทนไทยประกันชีวิต.com

          ตัวแทนไทยประกันชีวิต นำ ผู้บริหารหน่วยใหม่ ไทยประกันชีวิต ทานข้า?ร่วมกับผู้บริหารขอ? ไทยประกันชีวิต  ตัวแทนไทยประกันชีวิต ดีใจมากที่ได้มาทานข้าวกั? ผู้บริหารของ ?ไทยประกันชีวิต จำกั?/font>

ตัวแทนไทยประกันชีวิต ภูมิใจมา??ตัวแทนใหม่ ตัวแทนไทยประกันชีวิตภูมิใจมา?ผู้บริหา? ไทยประกันชีวิต ก็ ภูมิใจต่?/font>ตัวแทนไทยประกันชีวิต

 

 ตัวแทนไทยประกันชีวิต นำ ผู้บริหารหน่วยใหม่ ไทยประกันชีวิต ทานข้า?ร่วมกับผู้บริหารขอ?ไทยประกันชีวิต  ตัวแทนไทยประกันชีวิต ดีใจมากที่ได้มาทานข้าวกั?ผู้บริหารของ ?ไทยประกันชีวิต จำกั?/font>

ตัวแทนไทยประกันชีวิต ภูมิใจมา??ตัวแทนใหม่ ตัวแทนไทยประกันชีวิตภูมิใจมา? ผู้บริหา?ไทยประกันชีวิต ก็ ภูมิใจต่อตัวแทนไทยประกันชีวิ?/h4>

 

?/span>วามเป็นม?/span>ไทยประกันชีวิต
ตัวแทนไทยประกันชีวิต:นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที?5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจกา? และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชี?พร้อมกับมี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ?เอกอัครมหาเสนาบด? เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้? อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนั? แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย 
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในป??? 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลา? มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมา?ตัวแทนไทยประกันชีวิต:ซึ่งต่อมาในช่วงป??? 2485 
อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรกประวัติบริษั?ไทยประกันชีวิต จำกั?by ตัวแทนไทยประกันชีวิต:
ตัวแทนไทยประกันชีวิต:การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที?2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สิน
กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมตัวแทนไทยประกันชีวิต: ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่? ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> ของไทยในสมัยนั้น ตัวแทนไทยประกันชีวิต: จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้?เมื่อวันที? 22 มกราคม ?? 2485 ภายใต้ชื่อ 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดตัวแทนไทยประกันชีวิ? นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไท? ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครั?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> คนไท?โดยมีคณะกรรมการดังนี?ตัวแทนไทยประกันชีวิต:

 


หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภั? เมื่อวันที?23 มีนาคม ?? 2485 
แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิ?ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนไทยประกันชีวิต:

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกั?ตัวแทนไทยประกันชีวิต:เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บา?และมีสำนักงา?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> แห่งแรกตั้งอยู่เลขที?25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในป??? 2500 ได้ย้า? สำนักงานมาอยู่ ?เลขที่ 624 
ตึกสหธนาคา?และในป??? 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู??อาคา?8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยม?จนกระทั่งในป??? 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม?ตัวแทนไทยประกันชีวิต:อันมีนายวานิ?ไชยวรร?เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง ตัวแทนไทยประกันชีวิต: และระบบบริหารงานครั้งใหญ?ตัวแทนไทยประกันชีวิต:โดยมีนายอนิวรรตน?กฤตยากีร? เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตัวแทนไทยประกันชีวิต: ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม? ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ?ตัวแทนไทยประกันชีวิต: และความชำนาญในการดำเนินธุรกิ? ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดั?ตัวแทนไทยประกันชีวิต: เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน


ตัวแทนไทยประกันชีวิต: เส้นทางแห่งการดำเนินงา?nbsp;ปี ?? 2485 - ?? 2552
                             

replica audemars piguet

replica swiss watches

replica tag heuer watches

perfect replica watches

quality replica watches

replica patek philippe watches

rolex fakes

replica watches omega

อ๓•rำ‹ฅณฅิฉ` ฅณฅิฉ`อ๓•rำ‹ฅํฅ์ฅรฅฏฅน ฅ์ฅืฅ๊ฅซ
?? 2485

22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกั? ตัวแทนไทยประกันชีวิต: ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย 
โดยการนำของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบ?(จิตร ?สงขล? ตัวแทนไทยประกันชีวิต: ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอันสูงสง่?span class="Apple-converted-space"> 
เพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ครอบครัวไท?/font>

?? 2513

ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารครั้งสำคั?nbsp;โดยนายวานิ?nbsp;ไชยวรร?และนายอนิวรรต์ กฤตยากีร?ได้ร่วมกัน
รับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาระบบงานเน้นการบริการที่รวดเร็? ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ?และคนไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนฝ่ายขา? และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็นช้างเอราวั? โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนราชดำเนิน

?? 2515

ย้ายสถานที่ตั้งบริษัทฯ มาเช่าอยู่ที่ตึกอื้อจือเหลีย?มีพนักงานประมา? 40 คน พร้อมกับได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวิต

?? 2526

ได้รับเกียรติจาก ?ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ? ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสืบแทน
นายอนิวรรตน์ กฤตยากีร?ซึ่งลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภา? และเป็นปีที่บริษัท?ดำเนินธุรกิจ
จนประสบความสำเร็?ก้าวขึ้นสู่อันดั?1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไท? ด้วยจำนวนเบี้ยประกัน
รวมสูงสุ?1,339 ล้านบา?/font>

?? 2527

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมั?โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกันชีวิต ฝ่ายการเงินและบริหาร 
ฝ่ายการตลา?และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่มให้มีการชำระเบี้ยประกันผ่านธนาคารพาณิชย์เป็?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> แห่งแร?เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งได้ดัดแปลงสัญลักษณ์บริษัท?จากรูปช้างเอราวั? เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียบง่ายทันสมัย ด้วยลายเส้นที่มั่นคงเสมือนบุคค?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> ยืนหยัดอย่างมั่นใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกั? และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไท?/font>

?? 2529

นายอภิรักษ?ไทพัฒนกุ?เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ? ทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแร?span class="Apple-converted-space"> 
ที่ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่าง?ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เอาประกันได้รั?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> การบริการที่สะดว?รวดเร็?และกำหนดให้มีเครื่องแบบพนักงานขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อ?span class="Apple-converted-space"> 
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

?? 2530

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประกันชีวิ? ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแร?และแห่งเดียว
ในโล?ที่ได้รับประกันชีวิตทหารภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่แบบ “ภัยสงคราม? เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ทหารของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเท? และเป็นปีที่ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิ? ประจำป?2530 ส่วนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพงานภายในบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงา? และบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

?? 2531

ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิ?ประจำป?2531 รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดั?1 ประเภทบริการ ประจำป?2530/2531 และรางวัลบริการดีเด่?ประจำป?2531

?? 2532

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม?24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบา? บนถนนรัชดาภิเษ?ได้เปิดดำเนินการ 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมอบการบริการแก่ผู้เอาประกันได้อย่างทั่วถึงสมบูรณ์แบ?span class="Apple-converted-space"> 
พร้อมกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที?3 กับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งป?ประเภทธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2532 รวมถึงความสำเร็จที่มีผู้เอาประกันชีวิตเกิน 1,000,000 รา?เป็นปีแร?/font>

?? 2533

บุคลากรสำนักงานใหญ?และสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้?เป็นจำนวนกว่?2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกว่า 
50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจำนวนผู้เอาประกันเพิ่มขึ้นเป็?1,900,000 รา?span class="Apple-converted-space"> 
มีอัตราเติบโตสูงถึ?38 %  

?? 2534

ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนว?290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภา? เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ และการปฏิบัติงานมากขึ้?/font>

?? 2535

ปีที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงา?และพุทธศาสนิกช?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> ทั่วไป บริษัท?จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินา? “ญสส.?จำนว?84,000 องค์
โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังว? สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาย?เสด็จเป็?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> องค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ

?? 2538 จัดตั้งมูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อมุ่งบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง?แก่สังคมไท? หนึ่งในภารกิจของไทยประกันชีวิตที่ร่วมดูแลชีวิตคนไท?/font>
?? 2539 วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศ?(Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ 
และสาข? เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสำนักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำโปรแกร?Software Multimedia ชื่อ Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้เป็นสื่อในการขยายตลา?และเข้าหาลูกค้?/font>
?? 2540

จัดท?Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤ? เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้ Website ชื่อ www.thailife.com  เพื่อเผยแพร่ประวัติบริษัทฯ การดำเนินงาน และข่าวสารอื่น?span class="Apple-converted-space"> 
พร้อมกันนี้ได้จัดทำระบ?IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลสินไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขา?/font>

?? 2541

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า? พระราชทานพระครุฑพ่าห?ให้เป็นบริษัทใ?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ? มั่นคงทางการเงิน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อ?/font>

?? 2542

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มการบริกา? “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์?ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิ? ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย?และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโม?ทุกที่ ทั่วโล? ทุกกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ?/font>

?? 2545

บริษัทดำเนินงานครบ 60 ปี ทั้งยังเป็นปีที่บริษัท? ขยายบริการพิเศษมากมา?อาทิ

ขยายบริการ ”ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศ?ให้แก่ผู้เอาประกันที่เดินทางไป
ต่างประเทศทุกจุดทั่วโลกตลอ?24 ชั่วโม?/p>

 • “บริการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันเคลื่อนที่” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่ต้องการทำ
  ประกันชีวิตกับบริษัท?แต่ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมารับการตรวจ ? สถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนดได้
 • จัดตั้?“ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์? เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกั?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม? ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิ?/li>
 • เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวในโล?ที่ออกแบบประกั? “กรมธรรม์พิเศษ
  เพื่อคนพิการ?เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ผู้พิกา?/li>
 • ออกแบบประกันใหม่ TAX MINUS แล?PERSONAL SHIELD เพื่อขายผ่านทางอินเทอร์เน็?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> เป็นครั้งแรก
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดั?1 ประจำป?2545 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

 

?? 2546

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิ?ระดั?BBB+ จา?Standard & Poor 's (S&P) พร้อมกับได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำป?2546 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

?? 2547

นับเป็นปีทองของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งใน และต่างประเทศเริ่มจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดั?BBB+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากStandard & Poor 's (S&P) 
คว้ารางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำป? 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคว้ารางวั?Superbrand ระดั?Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิ?ประจำป? 2547 จา?nbsp;นิตยสา?Reader's Digest และรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากเวท?Asia Insurance Industry Awards 2004 ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่?500 แห่งทั่วโล?/font>

?? 2548

ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจใ? 3 จังหวัดชายแดนภาคใต?และริเริ่ม “ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์? ซึ่งเป็นบริการการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทา?span class="Apple-converted-space"> 
ทั้งยังเป็นปีที่ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากระดับ BBB+ เป็นระดั?A- (เกณฑ์สูงสุ?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> ในไท? จา?Standard & Poor 's (S&P) และได้รับรางวั?The Stevie Award 2005 ประเภท Best Corporate Social Responsibility Program จากสหรัฐอเมริก?ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ให้กับสังค? รวมทั้งได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดั?1 ประจำป?2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมครองรางวั?Superbrand ระดั?Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร Reader's Digest

?? 2549

สร้างสรรค์การบริกา?“ไทยประกันชีวิ?Check up?เพื่ออำนวยความสะดว? รวดเร็วแก่ลูกค้าให้ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศ?span class="Apple-converted-space"> 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่?ประจำป?2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
และรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตดีเด่?ประจำป?2549 ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเพีย?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกั?3 ปี (2545-2547) จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 

รับรางวั?Superbrand ระดั?Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิ?ประจำป?2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ ASIAN CSR AWARD ประจำป?2549  ประเภท Concern for Health จากโครงการ “หนึ่งคนให?..หลายคนรับ” จากประเทศฟิลิปปินส?/font>

?? 2550

ได้รับรางวัล Superbrand ระดั?Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิ?ประจำป? 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำป?2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั?span class="Apple-converted-space"> 
(หรือชื่อเดิม กรมการประกันภั?

?? 2551

เพิ่มทางเลือกในการออมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กับชาวไทยมุสลิ? ด้วยสัญญ?“ตะกาฟุล?span class="Apple-converted-space"> 
พร้อมกับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เปิดเครือข่ายศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกั?span class="Apple-converted-space"> 
(Center Network) ?สาขา 254 แห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวั?Trusted Brand ระดั?Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิ?ประจำป?2551 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Reader's Digest และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่?br style="font-family: 'Ms Sans Serif', Arial, Helvetica, sans-serif; "> อันดับ 1 ประจำป?2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั? พร้อมประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไท?จากหอการค้าไทย

?? 2552

ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กองกำลังพล ในสังกัดกองทัพอากา? ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย 
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต? นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่รับประกันชีวิตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ 

ทั้งนี้ยังสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิ? ด้วยการออกแบบประกั?“ก้าวแรก?รวมทั้งได้รับรางวั?Trusted Brand ระดั?Gold ประจำป?2552 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนิตยสาร Reader's Digest

 • kd shoes
 • lebron shoes
 • Louis Vuitton Handbags
 • supra shoes
 • supra shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1
 • kyrie 1 shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kobe 10
 • air jordan 11
 • irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • kobe shoes
 • Curry 1
 • Curry one
 • curry one
 • Stephen Curry Shoes
 • Curry Shoes
 • kobe bryant shoes
 • lebron james shoes
 • lebron 12
 • nike lebron shoes
 • gucci shoes
 • Curry 1
 • supra footwear
 • Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Shoes
 • Harden Shoes Sale
 • Gucci Shoes Men
 • Nike Roshe Run
 • Roshe Run Shoes
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Nike Roshe Run
 • Stephen Curry Shoes
 • Roshe Run Women
 • supra skytop shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Stephen Curry 1
 • Roshe Run cheap
 • Curry 1 Shoes
 • Curry Shoes
 • Cheap Gucci Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • James Harden Shoes
 • Curry One
 • James Harden Shoes For Sale
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • LV Handbags
 • Roshe Run Shoes
 • Discount Roshe Run
 • Giuseppe Zanotti
 • Curry Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • UA Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Under Armour Shoes
 • Roshe Run Online
 • Gucci Shoes Women
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Stephen Curry Shoes 2015
 • Louis Vuitton Bags
 • Curry Shoes
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • LV Outlet
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • Giuseppe Zanotti Outlet
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Trail Running Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • Running Shoes
 • Gucci Outlet
 • Stephen Curry 1
 • Curry 1
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Discount LV Bags
 • Stephen Curry Shoes UA
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • Louis Vuitton Outlet
 • kd 7
 • Giuseppe Zanotti Design
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Giuseppe Zanotti Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Gucci Outlet
 • Gucci Shoes Sale
 • Roshe Run Men
 • UA Curry Shoes
 • Curry Shoes Store
 • jordan 11
 • jordan retro 11
 • Curry basketball Shoes
 • retro 11
 • nike jordan 11
 • nike air jordan
 • jordan retro
 • air jordans
 • jordan 11 low
 • air jordan shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • Stephen Shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Giuseppe Shoes
 • durant shoes
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Zanotti Shoes
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • Giuseppe Zanotti Store
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • russell shoes
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • lebron james shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • lebron 12
 • lebron 12 shoes
 • lebron shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • herve leger
 • cheap herve leger
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • cheap kd shoes
 • kobe bryant shoes
 • bryant shoes
 • kobe shoes
 • kobe shoes nba
 • cheap kobe shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • Griffin Shoes
 • Cheap Jordan Griffin Shoes
 • Jordan Griffin Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • kobe shoes 2015
 • js wings
 • lebron shoes
 • louis vuitton sale
 • louis vuitton handbags
 • louis vuitton bags
 • louis vuitton
 • lv handbags
 • lv bags
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2014
 • Blake Griffin Shoes
 • Jeremy Scott Wings 3.0
 • adidas wings 3.0
 • js wings 3.0
 • Kevin Durant Shoes
 • Los Angeles Clippers Jerseys
 • Toronto Raptors Jerseys
 • kd 6
 • kd 7
 • kobe 9
 • Kyrie 1
 • Nike Kyrie 1
 • Kyrie 1 Shoes
 • Kyrie Irving 1
 • SUPRA SKYTOP III
 • SUPRA CRUIZER
 • SUPRA CUBAN
 • SUPRA SOCIETY NS
 • SUPRA THUNDER HIGHTOP
 • SUPRA VULK LOW
 • SUPRA TK SOCIETY
 • SUPRA VAIDERS
 • WOMEN SUPRA SKYTOP II
 • WOMEN SUPRA TK SOCIETY
 • WOMEN SUPRA VAIDERS
 • KD 7 Women
 • Lebron 12
 • Lebron 10
 • Lebron 11
 • NIKE ROSHE RUN WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN MESH WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN PATTERN WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN SLIP WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN SUEDE WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN KPU WOMENS
 • NIKE ROSHE RUN MENS
 • NIKE ROSHE RUN MESH MENS
 • NIKE ROSHE RUN PATTERN MENS
 • NIKE ROSHE RUN SLIP MENS
 • NIKE ROSHE RUN SUEDE MENS
 • Louis Vuitton SUNGLASSES
 • Louis Vuitton SCARVES
 • Louis Vuitton HATS
 • Louis Vuitton MEN
 • Louis Vuitton WOMEN
 • GUCCI MEN CASUAL SHOES
 • GUCCI MEN DRESS SHOES
 • Gucci Men Fashion Casual Shoes
 • Gucci Men Fashion Dress Shoes
 • Gucci Men High Top Shoes
 • Gucci Men Low Top Shoes
 • Gucci Men Sneakers
 • Gucci Women Boots
 • Gucci Women High Heels Shoes
 • Gucci Women High Top Shoes
 • Gucci Women Low Top Shoes
 • Gucci Women Pumps Shoes
 • Gucci Women Sandals
 • Gucci Women Slipper Shoes
 • Gucci Bags
 • Gucci Handbags
 • Gucci Clothing
 • Gucci Belts
 • Gucci Hats
 • Gucci Jewelry
 • Gucci Sunglasses
 • Gucci Wallets
 • Gucci Mens Hoodies
 • Gucci Mens Jacket
 • Gucci Mens Jeans
 • Gucci Mens Long T-Shirts
 • Gucci Mens Outwear
 • Gucci Mens Short T-Shirts
 • Gucci Mens Suit
 • Gucci Mens Sweater
 • Gucci Mens Waistcoat
 • Gucci Scarves
 • Gucci Ties
 • Gucci Womens Dress
 • Gucci Womens Hoodies
 • Gucci Womens Short Jeans
 • Gucci Womens Suit
 • Gucci Womens T-Shirts